Kort beskrivning av mina tjänster

 

GCP

  • Utför audits av kliniska prövningar i alla faser, nationellt och internationellt. Vilket innebär att jag kan erbjuda audits av alla moment i en klinisk prövning; till exempel studieprotokoll, CRF, utförande (prövaraudits), laboratorieanalyser, datahantering och studierapport.
  • Utöver studiebundna audits utför jag även systemaudits.
  • Utveckling av kvalitetssystem.

 

GMP

  • Auditering av tillverkning, inklusive analys, av API, läkemedel och prövningsläkemedel, samt märkning, packning och distribution av material för kliniska prövningar.
  • Systemaudits, till exempel av datoriserade system.
  • Utveckling av kvalitetssystem.

 

GLP

  • Auditering enligt OECD:s GLP, speciellt bioanalys.
  • Utveckling av kvalitetssystem.

 

Laboratorieverksamhet

  • Erbjuder audits, generella (inklusive systemaudits) eller studiebundna, av laboratorier som utför analyser enligt GMP, OECD:s GLP och ISO/IEC 17025:2005.
  • Utveckling av kvalitetssystem.

 

Utbildning

Erbjuder utbildning inom samtliga områden, dvs. GLP, GCP, GMP och ISO/IEC 17025:2005 enligt önskemål från kunden.

 

 

 

Done that...

Copyright © 2007 Ezactus Kvalitetskonsult  E-mail: info@ezactus.com Tel: +46 (0)704 713 127